Contact

PRODUCER:

Grzegorz Kopczyński
Business Development Manager
tel.: +48 600 063 641
mail: g.kopczynski@marbet.com.pl

DISTRIBUTOR:

ul. Powstańców Śląskich 44
01-382 Warszawa
tel.: +48 602 264 364
mail: marbet@ameco.pl

SHOWROOMS:

Ameco
ul. Powstańców Śląskich 44
01-381 Warszawa

Showroom Collective
ul. Kopernika 18
00-367 Warszawa

 
 

Have a question you’d like to ask? Write to us.

  


Administratorem danych jest MARBET Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-346), ul. Chochołowska 28.
Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO, dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania (do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania) oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (do czasu ich przedawnienia wynikającego z przepisów prawa).
Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi.
Dane mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT).
Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO.
Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na rodo@marbet.com.pl
Więcej informacji nt. ochrony danych os. i przysługujących praw znajdą Państwo tutaj.


DANE FIRMY
MARBET SP. Z O.O.
ul. Chochołowska 28
43-346 Bielsko-Biała

e-mail: office@marbetfelt.com
Tel: +48 33 812 72 94
Fax: +48 33 812 72 16

NIP: 547-19-41-897
REGON: 072722154
KRS: 0000031899
Inspektor Ochrony Danych
Grzegorz Krawiec
tel.: +48 790 215 608
e-mail: rodo@marbet.com.pl