Akustyka

Akustyka

Żyjemy w świecie zanieczyszczonym hałasem.

Naturalne dla nas odgłosy przyrody zastąpił dźwiękowy śmietnik. Nieustannie bombardują nas niechciane dźwięki dobiegające z ruchliwej ulicy i zza ściany, jak też szum urządzeń elektronicznych i cudzych rozmów.

Czym jest dźwięk?

Dźwięk jest wrażeniem słuchowym wywołanym falą akustyczną, którą można opisać jako falę zmian ciśnienia: głośne dźwięki wzbudzają duże fale o dużej energii, ciche – mniejsze. Miarą dźwięku jest poziom ciśnienia akustycznego wyrażany w decybelach (dB).

Czym jest hałas?

Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia. Nieszkodliwy poziom hałasu to zaledwie 50 dB, wzrost hałasu do 70 dB prowadzi do zmian w organizmie, a powyżej 130 dB powoduje ból fizyczny.

akustyka

Znacie ten hałas?

Na hałas narzeka 50% pracowników w biurach typu open space. 64% pracowników uważa, że wyeliminowanie hałasu zwiększy ich efektywność.

Instalacje • wentylacja • klimatyzacja • ogrzewanie • windy

Urządzenia
• telefony
• komputery
• drukarki
• ekspres do kawy

akustyka

Ludzie
• rozmowy
• odgłosy kroków
• szuranie krzesłami
• trzaskanie drzwiami

Stosując odpowiednie rozwiązania i materiały, można zapewnić komfort akustyczny w miejscu pracy.

Komfort akustyczny jest efektem idealnego połączenia absorpcji i przenikania dźwięku.

Zrozum te pojęcia

akustyka

Pogłos

(odbicie dźwięku)

Fala dźwiękowa rozchodzi się od źródła dźwięku w kierunku sufitu, ścian, podłogi oraz osób i przedmiotów. Część tej energii jest przez nie pochłaniana lub przenika przez przeszkodę, pozostała – podlega odbiciom, dając efekt pogłosu. Im większa liczba odbić fali dźwiękowej, tym dłuższy czas pogłosu i większy dyskomfort akustyczny.
akustyka

Absorpcja

(pochłanianie)

Pochłanianie dźwięku jest przekształceniem energii dźwięku w wibracje mechaniczne i energię cieplną. Materiały o odpowiednich parametrach absorpcyjnych poprawiają akustykę pomieszczenia, eliminując odbicia dźwięku i redukując tym samym czas pogłosu.

akustyka

Przenikanie

(izolacyjność akustyczna)

Przyjazne środowisko akustyczne kształtują nie tylko parametry pogłosowe i absorpcji, ale też przenikania. Określają one izolację od dźwięków przechodzących przez przeszkody, takich jak ściana, sufit czy ścianka wolnostojąca, pełniąca funkcję ekranu dźwiękowego.

W celu zapewnienia komfortu akustycznego w przestrzeniach biurowych, ale też komercyjnych, użyteczności publicznej i domowych zaprojektowano kolekcje paneli CELL i ECLIPSE.

akustyka

Izolacja dźwięku

Doskonałą izolacyjność paneli akustycznych CELL i ECLIPSE potwierdzają badania wykonane zgodnie z obowiązującą normą PN ISO 10053:2001 przeprowadzone przez Laboratorium Akustyki Technicznej w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie.

akustyka

Pochłanianie dźwięku

Panele akustyczne CELL i ECLIPSE poprawiają akustykę wnętrz również dzięki właściwościom absorpcyjnym (klasa D) zgodnie z normą PN-EN ISO 354:2005. Parametry dźwiękowe wynikają zarówno z użytego materiału, jak i formy.